Parkování

Parkoviště je vybudováno na uzavřeném dvoře. Je umístěno, tak aby každé vozidlo mohlo samostatně opustit nemovitost. Parkoviště je automaticky osvětleno s dostatečnou dobou vypnutí osvětlení.

V nočních hodinách je uzamčeno.

Penzion12